top of page

d-ark // NEWS

PSO støtte

DA //

Nyhedsanalyse: Derfor bliver kampen om støtten til den grønne strøm en gyser

På overfladen handler det kun om solceller, når EU kræver ændringer af den danske PSO-ordning. Men hele vores milliardstøtte til vindmøller og biogas kan hurtigt komme i skudlinjen.

Af Sanne Wittrup 9. sep 2014 kl. 05:21

Det kan få alvorlige konsekvenser, at regeringen vil rette ind efter EU og omlægge det danske støttesystem til alternative energiformer, den såkaldte PSO.

Igennem mange år har Danmarks satsning på grøn strøm og biogas været finansieret via PSO-puljen, hvor danskerne over elregningen betaler tilskud til vindmøller, solceller, biogasanlæg og biomasse til el-fremstilling.

Imidlertid har EU stemplet det danske støttesystem som ‘traktatstridigt’, eftersom det kun er indenlandsk produceret grøn strøm, der har adgang til støtten, mens udenlandske elproducenter, som sælger strøm til Danmark, ikke kan få del i støtten.

For selv om debatten mellem EU-Kommissionen og Danmark om PSO-systemet hidtil har været kædet tæt sammen med godkendelse af den nye solcelleordning og støtte til landvindmøller, får EU's udmelding konsekvenser for støtten til både landvindmøller, solceller, biogas og elproduktion på biomasse. Alle disse ordninger skal ændres.

Eneste undtagelse er havmøllerne, som allerede i dag bliver sendt i udbud og dermed giver ens muligheder for danske og udenlandske virksomheder.

Læs også: Regeringen bøjer sig: Dansk støtte til grøn strøm skal ændres

Også beslutningen fra sommerens vækstpakke om at fritage særlige danske energiintensive virksomheder for PSO-betaling har afventet kommissionens afgørelse, som altså lyder: Lav støtten om.

Ifølge vækstpakken skulle virksomhederne lempes for 13,2 mia. kroner i PSO-betaling i perioden 2014 til 2020.

Ingen fortilfælde at læne sig op ad

Ifølge pressemeddelelsen i dag understreger klima-, energi- og bygningsminister Rasmus Helveg Petersen (R), at det skal være en ‘snarlig og smidig løsning’. Han betoner samtidig, at ‘ikke er hele PSO-systemet, der skal ændres, men alene problemstillingen i forhold til importeret elektricitet’, og at kommissionen har bedt Energistyrelsen om at komme med forslag til løsninger, der adresserer problemstillingen.

Hvad den danske regering konkret har i ærmet, ved vi ikke, eftersom selve korrespondancen mellem EU og Danmark er hemmelig.

Spørger man vicedirektør i Energistyrelsen Kristoffer Böttzauw om, hvor omsiggribende en sådan ændring vil blive, vil han ikke ud med noget bud. Primært fordi det danske PSO-støttesystem er unikt, og man derfor ikke kan pege på en løsning fra et andet land, som man med sikkerhed kan genbruge.

Så den nye støtteordning skal først forhandles på plads med kommissionen, hvorefter den skal behandles politisk og derpå implementeres i dansk lovgivning.

Tidsfaktoren kan aflive solcellebranche

Lars Aagaard, der er adm. direktør i den store brancheorganisation Dansk Energi, mener ikke, at der behøver at være tale om en større omvæltning, fordi man fra andre lande ved, at de blot har givet nogle småindrømmelser, hvor man afsætter nogle penge til at købe VE-produktion i udlandet.

Et eksempel er fra Tyskland, hvor man på få måneder har fået godkendt nye, lignende støtteregler til solceller via en dialog med kommissionen.

Juraprofessor Peter Pagh fra Københavns Universitet med speciale i EU ser noget mere sort på sagen.

Ifølge netmediet Energywatch mener han, at det kan komme til at ‘gøre utroligt ondt på Danmark’, fordi man ikke kan udelukke, at PSO-systemet skal ændres med tilbagevirkende kraft.

Tidligere talsmand for solcelleforeningen og i dag bestyrelsesmedlem i VE BYG under Dansk Byggeri Per Henriksen frygter også for de store politiske konsekvenser, sagen kan have, når og hvis det viser sig, at hverken indholdet af vækstpakkens POS-relaterede initiativer eller energiforligsparternes ditto holder til ‘EU-testen’ og derfor skal ændres radikalt.

Ud over stor politisk polemik vurderer han, at det kan tage flere år, hvis der skal laves nye love som erstatning for de gamle, og disse skal godkendes af EU. Tid, som for solcellerne vedkommende vil levere det afgørende dødsstød til den danske solcellebranche.

Så der er lagt op til et gysende varmt efterår for klima-, og energi- og bygningsminister Rasmus Helveg Petersen og hans medarbejdere i Energistyrelsen. Imens må solceller og de små vindmøller vente på den støtte, som de danske politikere har stillet i udsigt.

Category

bottom of page