top of page

d-ark // NEWS

Regeringen rundbarberer grønt udviklingsprogram

DA //

DI, IDA og Dansk Miljøteknologi opfordrer politikerne til at droppe en voldsom nedskæring af af det miljøteknologiske udviklingsprogram MUDP.

Af Sanne Wittrup 9. sep 2014 kl. 16:29

IDA, Dansk Industri og brancheforeningen Dansk Miljøteknologi opfordrer politikerne til at droppe en foreslået, drastisk beskæring af det miljøteknologiske udviklings- og demonstrationsprogram (MUDP) på næste års finanslov.

Ifølge lovforslaget skal programmet blot modtage 15,7 millioner kroner i 2015 mod 55,2 millioner i 2014 og 106,1 millioner i 2013.

I et brev stilet både til Folketingets miljø- og erhvervsudvalg skriver organisationerne blandt andet, at de undrer sig over, at de drastiske nedskæringer kommer, når netop udvikling af teknologier og løsninger til at skaffe rent vand, ren luft og sikre klimatilpasninger er et af de områder, hvor Danmark har gode styrkepositioner.

De styrkepositioner skal bevares, så branchen kan udvikle nye, innovative løsninger, som kan komme ud på verdensmarkedet, mener organisationerne.

Formand for IDAs Erhvervsudvalg Cornelius Olesen er både overrasket og ked af, at programmet bliver skåret ned:

»Når bevillingerne i et program skifter fra år til år, mister virksomhederne lysten til at starte nye miljøteknologiske udviklings- og demonstrationsprojekter. Så forsvinder de gode historier om spændende og vellykkede projekter, der ellers kan inspirere nye virksomheder til at gå i gang med udviklingsarbejdet«, siger han.

Programmet bør sikres ved lov

Direktør i brancheforeningen Dansk Miljøteknologi Jørn Jespersen peger på, at alle taler om beskæftigelse, arbejdspladser, grøn eksport og grøn omstilling.

»Men når du så har et program og et teknologiområde, som fremmer det hele, er det virkelig paradoksalt, at politikerne ikke kan finde ud af at gribe bolden og sikre programmet nogle midler,« siger han.

Organisationerne opfordrer i brevet til, at besparelserne i 2015 droppes, og at MUDP fremover får sin egen lov på linje med programmerne EUDP (Energiteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram) og GUDP (Grønt Udviklings- og Demonstrationsprogram), hvilket vil give et mere solidt og langsigtet grundlag for programmets arbejde.

Opfordringen kommer, samtidig med at både statsministeren, miljøministeren og klima-, energi- og bygningsministeren er i Kina for blandt andet at sælge dansk vandteknologi.

I en pressemeddelelse fra miljøminister Kirsten Brosbøl (S) tirsdag hedder det blandt andet, at ’Kina står med nogle enorme udfordringer, som vi har erfaring med at løse i Danmark. Faktisk er vi blandt verdens bedste til at lave løsninger, der kan minimere vandspild eller rense forurenet vand.’

Senere anfører pressemeddelelsen, at Miljøministeriet for at bane vejen for dansk teknologi har støttet flere demonstrationsprojekter og senest støttet etableringen af to partnerskaber inden for grundvandsbeskyttelse og reduktion af vandspild i byer gennem MUDP-midlerne.

Ord og handling passer ikke

Cornelius Olesen mener, at ministerens udmeldinger tyder på manglende overensstemmelse mellem ord og handling:

»Jeg forstår ikke, hvordan man kan prale med danske virksomheders bedrifter på vandområdet og sin støtte hertil – og samtidig skære bevillingerne til deres fortsatte udviklingsaktiviteter ned,« siger han.

Jørn Jespersen håber, at hele regeringen lægger sig ordene i miljøministerens pressemeddelelse på sinde:

»Ministeren fortæller jo, hvor vigtig en brik MUDP er i udvikling af ny teknologi og arbejdspladser inden for vand, spildevand og klimatilpasning,« siger han.

MUDP er et program, hvor private virksomheder og det offentlige i fællesskab satser på grøn udvikling og øget beskæftigelse, og hvor projekterne finansieres i fællesskab.

Programmet blev stiftet i 2006 og har aldrig været garanteret penge via en lov, sådan som det er tilfældet med tilsvarende programmer for energiforskning og forskning inden for bæredygtig fødevareproduktion.

Programmet har for eksempel støttet projekter, der udvikler NOx-rensning til skibe, renseanlæg til slamsugere samt en særlig separator til rensning af regnvand og overløbsvand.

Category

bottom of page