top of page

d-ark // NEWS

Knockout til svensk atomkraft, velkommen grøn omstilling

DK //

En ny regeringsaftale i Sverige betyder efter alt at dømme, at atomkraftværkerne i Ringhals lukker, og Vattenfalls forberedelser til at bygge nye reaktorer stopper.

Af Birgitte Marfelt 2. okt 2014 kl. 12:46

I Sverige er Socialdemokraterne, S, og Miljøpartiet, MP, blevet enige om omgående at stoppe Vattenfalls millionforberedelser til at bygge nye reaktorer ved Ringhals.

Vattenfalls nye administrerende direktør, Magnus Hall, raser imod den rød-grønne energiaftale og advarer om en hurtig afvikling af flere reaktorer.

»Det er uklart, hvad aftalen indeholder, og usikkerhed er ikke godt. Det er heller ikke godt at gå efter lønsomheden, for så bliver der investeret mindre i vedvarende energi,« siger Magnus Hall til Dagens Industri.

I valgkampen, der endte med, at MP og S danner en mindretalsregering, lovede Miljøpartiet, at flere reaktorer bliver lukket i regeringsperioden. Den plan, som de to partier onsdag blev enige om, indebærer både, at Vattenfalls planer om at bygge ny kernekraft bliver afbrudt, og at de gamle reaktorer lukker.

I stedet for konkret at gå efter lukning af bestemte reaktorer kommer energiaftalens øgede sikkerhedskrav og forhøjede kerneaffaldsafgift fra 2,2 til 3,8 øre pr. kilowatttime ifølge Miljøpartiet til at betyde, at de fire ældste reaktorer lukker. Det er Oskarshamn 1 og 2 samt Ringhals 1 og 2.

Det bliver ikke svært at finde flertal for det i Riksdagen, fortæller Miljøpartiets talerør, Åsa Romson, til nyhedsbureauet TT, hvor hun begrunder, at man valgte at stille højere krav i stedet for at beslutte lukning:

»Det ville have krævet en afviklingslov, som havde medført, at staten måtte betale en masse penge til energiselskaberne for at lukke i forvejen uprofitable reaktorer. Vi skal sørge for, at de selv må udrede deres fulde omkostninger,« siger hun.

I stedet vil regeringspartierne i en bredere energiaftale ifølge Åsa Romson lægge pres på det statsligt ejede Vattenfall for at anvende selskabet i omstillingen til vedvarende energi.

S og MP er blevet enige om, at mindst 30 terawatttimer (TWh) el i 2020 skal komme fra vedvarende kilder. Sidste år var det 18 TWh, og det nuværende mål er 25 TWh. Det nye mål skal nås ved at forhøje kvoterne i det svenske elcertifikat-system og indebærer, at elleverandørerne skal levere en vis andel ‘grøn’ el til sine kunder. Når elleverandørerne køber grøn el, får de et certifikat som bevis.

Sveriges basisindustri, dvs. jern, skov osv., som beskæftiger 400.000 mennesker og i 2012 eksporterede for 323 milliarder svenske kroner, er i fare, hvis døren lukkes til ny kernekraft, siger energi- og miljødirektør Helén Axelsson fra svensk stålindustris brancheforening, Jernkontoret. Her ser man ikke sol- og vindenergi, men derimod kernekraft eller gas som stabile forsyningskilder.

»Og så taler vi fossil gas, hvilket ikke er en fordel ud fra et klimasynspunkt,« siger Helén Axelsson til Ny Teknik.

Category

bottom of page