top of page

d-ark // NEWS

Kombineret solvarmeanlæg skærer en femtedel af varmeregninge

DA //

CSP-solfangere. Her fra et mini-anlæg i Thisted, der blev opstillet i 2012 og producerer fjernvarme til 26-27 husstande.

Et anlæg, der kombinerer to typer af solfangere, skal stå for 30 procent af fjernvarmeproduktionen i den nordjyske by Tårs.

Af Maria Behrendt 6. okt 2014 kl. 17:02

Næste år bliver det væsentligt billigere at være fjernvarmekunde i den lille nordjyske by Tårs. Da har det lokale Taars Varmeværk verdenspremiere på et solvarmeanlæg, der kombinerer to typer af solfangere, og dermed kan værket sænke varmeprisen pr. MWh fra 550 til 450 kr.

Anlægget kommer til at bestå af almindelige, flade plansolfangere og de såkaldte CSP-solfangere – også kaldet solspejlfangere. Den kombination gør det muligt for Taars Varmeværk at dække 30 procent af kundernes varmebehov med solenergi, hvor et anlæg med plansolfangere normalt dækker 15-20 procent.

»Anlægget er det første af sin slags i verden, der kombinerer to teknologier for at sikre en bedre udnyttelse af solen,« siger Per Aasted, salgsingeniør i virksomheden CSP Aalborg, der leverer systemet til Taars Varmeværk.

Fordelen ved CSP-solfangerne er, at de kan tage over, hvor de flade solfangere giver op. Flade solfangere yder bedst ved lave temperaturer og midt på dagen, fordi de er sydvendte, mens CSP-solfangerne er særligt effektive ved høje temperaturer over hele dagen og er indstillet til at følge solens bane. Sidstnævnte betyder også, at CSP-solfangerne kan ‘slukkes’, så de ikke overproducerer på dage, hvor energilagrene er fyldt op.

»Der er omkring 20 dage om året, hvor der er for meget sol i Danmark i forhold til varmeproduktion, og dér kan vi lukke ned for CSP-solfangerne, så anlægget ikke kommer til at koge,« siger Per Aasted.

Det nye anlæg i Tårs, som efter planen skal sættes i drift i 2. kvartal 2015, bliver udformet, så de flade solfangere forvarmer fjernvarmevandet, hvorefter det ledes videre til CSP-solfangerne, der opvarmer det til 98 grader. Herefter sendes det ud i varmeværkets to akkumuleringstanke eller direkte ud til forbrugerne.

EUDP-støtte

I dag bruges CSP-solfangere primært til energiproduktion på kraftværker og er opstillet mange steder i mere solrige lande i for eksempel Sydeuropa, Indien og USA. Men også den nordjyske by Thisted fik i 2012 et mini-CSP-solanlæg, der kan dække varmebehovet i 26-27 husstande. Her er der dog ikke tale om et kombinationsanlæg.

Netop kombinationen er den store fordel, fordi CSP-solfangerne er dyrere end plansolfangerne.

»Man bruger altså de billigere solfangere til noget af arbejdet og lader så de dyrere solfangere tage over,« siger Per Husted.

Taars Varmeværk har afsat 25 millioner kroner til opførelsen af anlægget, hvilket også dækker rådgivning og køb af jord. Samtidig modtager projektet støtte fra Energistyrelsens EUDP-program. Det beløb skal gå til dataindsamling, beregninger og lignende, der kan bidrage til fremtidig konstruktion af solvarmeanlæg.

_________________________________________________________________________________________________

CSP-solfangere

CSP står for Concentrated Solar Power og består kort fortalt af spejle, der reflekterer og koncentrerer solens stråler på et vakuumisoleret rør, hvori vand opvarmes.

Taars Varmeværk har omkring 840 tilslutninger og leverer varme til ca. 950 husstande.

Ifølge rådgivende ingeniør på projektet JPH Energi A/S vil det nye solvarmeanlæg give en kunde, der bor i et almindeligt parcelhus i Tårs, en gennemsnitlig besparelse på 1.300 kr. ekskl. moms om året.

Forskere fra DTU Byg skal stå for at verificere og beregne på erfaringer fra anlægget i henhold til EUDP-støtten.

I dag fyrer Taars Varmeværk udelukkende med naturgas.

Category

bottom of page