top of page

d-ark // NEWS

Markedet for solceller får nyt løft

DA //

"Som restaurering- og renoveringssarkitekt der har stor interesse i bæredygtige tiltag inden for den eksisterende bygningsmasse er jeg glad for at erfare at der igen kommer en pulje til udbygning af solcelle brugen. Solceller har dog stadig en æstetisk svaghed, derfor kan store anlæg uden for byer og landsbyer være vejen frem. På den måde skæmmer vi ikke bygninger mere end højst nødvendig.

Det er dog bekymrende, hvis man skal tro udsagnet fra høringssvaret, at danske virksomheder ikke i tilstrækkelig grad får mulighed for at dygtiggøre sig i denne del af VE-teknologien.

Det må være et must at det danske VE-markede består af andet "end" blot vindenergi, hvis vi skal være forgangsland inden for VE-løsninger." d-ark

"I Tekniqs høringssvar advarer brancheforeningen i øvrigt om, at bekendtgørelsens store fokus på at fremme fællesanlæg vil medføre, at en væsentlig del af disse anlæg vil blive solgt, designet, opsat og installeret af udenlandske virksomheder.

'Derfor vil denne bekendtgørelse medføre, at danske virksomheder ikke i tilstrækkelig grad vil kunne benytte denne mulighed til at dygtiggøre sig inden for denne del af VE-teknologiområdet,' hedder det i høringssvaret.

Som noget nyt opdeles 60 MW-puljen denne gang i fire forskellige puljer, målrettet henholdsvis énfamiliehuse og forskellige former for fællesanlæg.

Pulje 1 er fælles solcelleanlæg på taget af andelsboligforeninger m.m., der i størrelse maksimalt må være 6 kW pr. deltagende husstand. Puljen er på i alt 18 MW.

Solcelleanlæg til et enkelt hus på maksimalt 6 kW ligger i pulje 2 og omfatter 12 MW.

Tredje pulje omfatter 15 MW og kan gå til store fællesanlæg på marker eller på bygninger, som evt. ejes af foreninger. Stadig krav om maks. effekt på 6 kW pr. deltagende husstand.

Pulje fire er fællesanlæg, hvor modregningen af eget forbrug kun gælder for bygningens eget-forbrug. Denne pulje er ligeledes på 15 MW."

Category

bottom of page