top of page

d-ark // NEWS

Her er verdens største varmelager og solfanger

DA //

203.000 kubikmeter varmt vand fra 70.000 kvadratmeter solfangere skal levere 45 procent af varmebehovet hos 2.000 fjernvarmekunder i Vojens.

Af Sanne Wittrup 26. sep 2014 kl. 12:56

Med et solvarmeanlæg på 70.000 kvadratmeter og et nedgravet varmtvandslager på 203.000 kubikmeter lægger Vojens Fjernvarme sig frem i førerfeltet, hvad angår størrelsen af solvarmeanlæg i Danmark – og dermed også i verden.

Hullet til det store varmelager er netop gravet, og entreprenør på opgaven, Per Laustsen fra Chr. Johannsen A/S, er nu i gang med at beklæde bunden og de skrå sider med en tæt gummimembran. Næste skridt bliver at etablere et 70 cm tykt, isoleret låg over hele bassinet.

Lagerets omkreds er 610 meter og har en dybde på 14 meter.

Anlægget, som tages i brug i 2015 og koster 120 mio. kroner, kan forsyne de 2.000 fjernvarmeforbrugere hos Vojens Fjernvarme med solvarme, der svarer til 45 pct. af varmeforbruget på årsbasis.

Når det kæmpestore, 14 meter dybe bassin er færdigt, skal det fyldes med vand. Det tager cirka fem måneder ved en pumpekapacitet på 50.000 liter vand i timen.

Forbrugere sparer 10-15 pct.

Forretningsfører i Vojens Fjernvarme Arne Holm oplyser i en pressemeddelelse, at investeringen vil give forbrugerne en besparelse på 10-15 pct.

Ifølge projektleder Jesper Lund Nielsen fra Rambøll sparer solvarmeanlægget i Vojens samtidigt miljøet for 6.000 ton CO2 årligt:

»Vi forventer, at denne nye metode til langtidslagring af sommeropvarmet vand til den kolde årstid vil boome de kommende år,« siger han.

Varmelageret har en overflade på 23.500 kvadratmeter og en omkreds på 610 meter samt et tværmål på 200 meter.

Jesper Lund Nielsen forklarer, at lageret ’oplades’ fra april til midt september, hvor vand på 80-90 grader pumpes ind i toppen af lageret. Dog må man i perioder med lav solindstråling pumpe vand med lavere temperatur ind i midten af lageret.

I september er lageret helt varmet op med 80-90 grader næsten helt til toppen og 40-60 grader i bunden. Sideløbende med opladningen af lageret dækker solvarmeanlægget også det løbende varmebehov til fjernvarmenettet.

Henter varmen fra toppen

Fra midt september starter afladning af lageret ved at veksle vand fra toppen af lageret med returvand fra fjernvarmenettet, så vandet i damvarmelageret nedkøles til 40-45 grader

Returvandet pumpes ind i bunden af lageret og trykker dermed det varme vand op.

De første måneder kan vandet fra damvarmelageret pumpes direkte ud til forbrugerne. Efter et par måneders afladning er det tid til at supplere med værkets kedler og motor på naturgas.

I november-januar produceres der højere temperatur med naturgasenhederne, end der er behov for på fjernvarmenettet, og den lavere temperatur fra damvarmelageret blandes i. I løbet af januar er damvarmelageret så helt afkølet til 40-45 grader.

Vojens Fjernvarme havde i forvejen et solfangeranlæg på 17.500 kvm, som nu bliver suppleret med et nyt anlæg på 52.500 kvm. Den angivne pris er eksklusive det gamle anlæg.

Category

bottom of page