top of page

d-ark // NEWS

Grønne tæv til Danmark: I slækkede på topmødets klima-ambitioner

DA //

Kommentar:

"Der er stigende grund til at være bekymret over den kurs vores ledere har valgt at lægge for os i forhold til vores klima og miljø. Der er sket en kursændring og de ambitiøse mål som der er blevet sat, bliver kontinuerligt nedjusteret, det beviser denne historie som så mange andre af dens salgs.

Denne tese er bygger på formodninger, men der kan måske være noget om at vores statsledere kan manipuleres i en sådan grad at løfter og lovgivninger bliver ændret. Det ville ikke være svært at forestille sig olie og bil industrien har lavet et overordentlig stort stykke lobby arbejde for at få denne holdningsændring gennemført, som historien antyder.

Det samme kan næste med sikkerhed siges om den måde hvorpå Amager Forbrændingen, rettelse Amager Ressourcecenter har fået tildelt sine støtte midler. Projektet havde fået i første omgang fået et nej, men efter et stykke lobby arbejde er projektet nu køreklart med 4 mia. skattekroner i støtte.

Det er hverken miljørigtigt eller bæredygtigt at brænde de ressourcer der ligger samfundets affald." d-ark

Europæisk miljøorganisation skælder ud på Danmark for at sænke ambitionerne for at skære ned på transportens CO2-udslip.

Af Thomas Djursing 24. okt 2014 kl. 14:56

EU´s nye klimaaftale slækker ambitionerne om at nedbringe CO2-udslippet fra biler, hvis udledninger er steget markant. Sådan lyder kritikken Transport and Environment (T&E), der er en sammenslutning af 50 grønne organisationer i Europa.

T&E har fra sit kontor i Bruxelles nøje fulgt Danmark under klimatopmødet og er rasende på regeringen.

»Danmark har spillet en rigtig dårlig rolle under topmødet og gjort det langt mere attraktivt for de enkelte lande at drosle ned for ambitionerne på transportområdet,« siger William Todts fra organisationen.

Danske aviser flyder ellers over med kommentarer fra den danske klimaminister Rasmus Helveg Petersen (R), der sammenligner os med den bedste spiller på et fodboldhold, og ærgrer sig over at klimaaftalen ikke blev mere ambitiøs.

Men organisationen T&E har holdt øje med, hvordan Danmark i månedsvis har presset på for at gøre det muligt at betale sig fra at udlede for meget CO2 på transportområdet. Konkret har Danmark ønsket at indlemme transportsektoren i det såkaldte ETS-kvotesystem. Det lykkedes ikke at få vedtaget for hele EU´s transportsektor, men det er nu indskrevet som en mulighed for de enkelte lande.

Det betyder, at hvis et land har svært ved at begrænse udledningen af CO2 fra bilerne, så kan landet købe sig til at nå målet ved f.eks. at sikre en CO2 reduktion i energisektoren i et andet EU-land.

»Det her er en kæmpe ting. Det kan betyde forskellen mellem at foretage ændringer og foretage sig intet. I flere lande er reduktioner på transportområdet de allerdyreste. Derfor vil det være attraktivt at skære ned andre steder og lade transportsektoren i fred,« siger William Todts.

Står nu sort på hvidt

Unavngivne kilder i ministeriet og styrelser, der har siddet tæt på forhandlingerne, oplyser til Ingeniøren, at der intet nyt er i, at det enkelte land kan købe sig til reduktioner i transportsektoren gennem energibesparelser. Kilderne henviser direkte til topmødeteksten, hvor der står:

»Det europæiske råd minder om, at under eksisterende lovgivning kan et medlemsland vælge at inkludere transportsektoren i ETS-kvotesystemet«.

I en artikel i The Guardian kort før topmødet argumenterede udenrigsminister Martin Lidegaard (R) også for, at det allerede er tilladt at inkludere transportsektoren i CO2-kvotesystemet.

Men det er en fordrejning, mener Transport & Environment.

»Indtil for to måneder siden havde ingen nogensinde hørt det. Det har hele tiden været en bevidst strategi fra den danske regerings side at få det skrevet ind i teksten, så det nu er en klar mulighed. Og det er lykkedes,« siger William Todts.

Fleksibilitet med klare danske fordele

Martin Lidegaard har tidligere argumenteret for en større fleksibilitet, for at EU kan nå sine klimamål. Groft sagt lyder argumentet, at klimaet er ligeglad med om en reduktion sker i transportsektoren eller i energisektoren, blot den finder sted. Derfor kan det bedre betale sig at reducere andre steder end i transportsektoren, hvor det er meget dyrt. Det samme gælder i øvrigt CO2-udslippet fra blandt andet landbrug og bygninger, som heller ikke er direkte omfattet af kvotesystemet.

Det er endnu uklart, nøjagtig hvordan udslippet fra transport, landbrug og bygninger kan overføres til kvotesystemet. Til gengæld står det klart, at der følger en række krav med, som er skræddersyet til Danmark.

Det vil kun være en mulighed for lande, der skal leve op til reduktionsmål, som ligger væsentligt over EU-gennemsnittet. Det vil kun være muligt, hvis det tydeligvis er omkostningseffektivt. Og det vil kun være muligt, som en begrænset reduktion, der kun kan ske en enkelt gang og er besluttet før 2020.

»Det er jo en helt oplagt fordel for Danmark, der har plukket alle de lavt hængende frugter, og risikerer store omkostninger ved at skære i CO2-udledningen på transportområdet,« siger William Todts.

Transport & Environment frygter, at der bliver tale om et skridt mod at indlemme hele EU's transportsekt i kvotesystemet. Organisationen hævder, at Danmark op til topmødet arbejdede på at få hele transportsektoren med i kvotesystemet, sådan som også den tyske bilindustri i årevis havde lobbyet for.

Det danske forslag blev ifølge William Todts mødt med modstand fra et klart flertal.

Det lykkedes ikke at få en kommentar fra ministeren inden deadline.

Category

bottom of page