top of page

d-ark // NEWS

From Foundation Up

Middelvej 9, Vangede

EN //

d-ark has been commissioned to draw a new 1. floor for this traditional Danish family house outside Copenhagen including a proposal for ground floor renovation

DA //

d-ark er blevet bestilt til at tegne en ny 1. sal til dette parcelhus udenfor København, inklusiv et forslag til renovering af stueetagen.

Category

bottom of page