top of page

TRANSFORMATION // TRANSFORMATION

Data // Data

Project // Projekt

THEsilo

Adress // Adresse

Vognserup 7

4420 Regstrup

Denmark // Danmark

Year // Årstal

2012

Team // Hold

Zink Arkitekter // Mikael Johansson Arkitektfirma ApS // d-ark

Description // Beskrivelse

EN //

The corn silo at Vognserup Manor, originally from Norway, has until recently been used as a grain silo. The transformation contains two initiatives which divides the building into two halves. One end is being transformed into a banqueting and conference hall, and the other end is being transformed into an indoor sports facility used for company and school retreats. The sport section also contains a kitchen, dining area, and a bunk bed section.

 

d-ark took part in the design process and the making of a 3D model which was to be used for studies of the building. The 3D model was also used to create a physical model which has improved the understanding of the project. 

DA //

Den gamle korn silo, oprindeligt fra Norge, ved Vognserup Herregård, oprindelige fra Norge, har indtil for nylig været brugt som kornsilo.

Transformationen indeholder to initia-tiver som deler bygning i to.

Den ene ende bliver konverteret til fest- og konferencesal og den anden til sportshal med tilhørende køkken, spise- og soveafdeling.

Denne afdeling skal bruges til skole- og firmarefugium.


d-ark var en del af designprocessen og stod ligeledes for 3D udformningen af laden. 3D modellen blev brugt til analytiske formål, men blev ligeledes grundlaget for den fysiske model, som har forbedret den overordnede forståelse af projektet.

bottom of page