top of page

RESTORATION // RESTAURERING

Data // Data

Project // Projekt 

RESTORINGtops

Adress // Adresse

Copenhagen // København

Denmark // Danmark

Year // Årstal

2016

Team // Hold

Novaform Arkitekterne

Description // Beskrivelse

EN //

d-ark managed the oversight of this restoration on this listed building on behalf of Novaform Arkitekterne. The roof, dormers, and chimneys to various degrees needed attention. The tasks amongst others included managing time schedules, economy, oversight and delivery.

DA //

d-ark stod for restaureringen af denne fredet bygning på vegne af Novaform arkitekterne. Taget, kvist og skorsten skulle i varierende grad restaureres. Opgaverne bestod blandt andet i håndtering af tidsplaner, økonomi, og tilsyn under udførelse og aflevering af projektet.

bottom of page